Srpski | English
 
  

Mogući vidovi štampe:

zlatotisak, suvi žig, sito štampa 
 Jelovnik A4 sa mehanizmom

  Dimenzije korica: 255 x 320 mm
  Dimenzija lista: 215 x 305 mm
 
 
 Jelovnik A4 sa mehanizmom

  Dimenzije korica: 255 x 320 mm
  Dimenzija lista: 215 x 305 mm
 
 
 Jelovnik A4 sa mehanizmom

  Dimenzije korica: 255 x 320 mm
  Dimenzija lista: 215 x 305 mm
 
 
 
  Vinska karta     
  Dimenzije korica: 125 x 275 mm
  Dimenzije lista: 115 x 260 mm

  Korica za račun     
  Dimenzije korica: 130 x 210 mm
 
 
  Vinska karta     
  Dimenzije korica: 125 x 275 mm
  Dimenzije lista: 115 x 260 mm

  Korica za račun     
  Dimenzije korica: 130 x 210 mm
 
 
  Vinska karta     
  Dimenzije korica: 125 x 275 mm
  Dimenzije lista: 115 x 260 mm

  Korica za račun     
  Dimenzije korica: 130 x 210 mm